O nas

Krótka historia

Pomysł na założenie Fundacji powstał późnym latem 2017 roku. Tomek Wysokiński, sąsiad i stały klient Kameralnego Kompleksu Gastronomicznego SAM w Warszawie właśnie powrócił z RPA, gdzie nakręcał film w slumsach Soweto.

Bezrobocie, bieda i przemoc, zrobiły na nim olbrzymie wrażenie, ale  obrazek, który szczególnie utkwił mu w pamięci, to widok dzieci jedzących najgorszej jakości, spleśniały chleb. Pamiętając zapach, smak i jakość chleba na zakwasie z SAMu, postanowił poprosić o pomoc.

Małgorzata Kusina-Doran (Masia) współwłaścicielka SAMu, z wieloletnim doświadczeniem w pieczeniu długodojrzewających chlebów na zakwasie, wstępnie oceniła pomysł otwarcia piekarni w RPA jako nierealny i szalony, jednak po chwili zastanowienia, podjęła wyzwanie.

W ten sposób doszło do rejestracji Mkate Bread Foundation z siedzibą w Warszawie, której filia w RPA powstanie na przełomie września i października 2018 roku.

Założeniem pierwszego projektu jest otwarcie rzemieślniczej piekarni w Kliptown (przedmieścia slumsów Soweto) w południowo-zachodniej części Johannesburga, gdzie chleby na zakwasie będą produkowane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii.

Pierwszym etapem realizacji powyższego planu, będzie szkolenie dwóch-trzech osób z Kliptown w technologiach wypieków tradycyjnych chlebów, które odbędzie się w Warszawie w pierwszym kwartale 2019 roku. Po intensywnym szkoleniu, które potrwa od 4-6 tygodni, praktycznie przygotowani piekarze, zaopatrzeni w niezbędne opisy technologiczne do produkcji pieczywa, wrócą do RPA, aby rozpocząć pracę w nowej piekarni. Równolegle do procesu szkolenia nowych piekarzy, będą prowadzone poszukiwania lokalizacji pod nową piekarnię.

Posiadanie wstępnie opracowanego projektu piekarni z niezbędnymi urządzeniami i sprzętami, już pozwoliło na zidentyfikowanie potencjalnych dostawców wyposażenia.

Wszelkie wypracowane zyski będą przeznaczane na szkolenia kolejnych piekarzy oraz na tworzenie nowych piekarni rzemieślniczych. Nabór będzie prowadzony wśród bezrobotnych i niewykwalifikowanych mieszkańców Kliptown. Na tym etapie nauka zawodu będzie już odbywać się lokalnie, w istniejącej piekarni. 

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie i czuwanie nad projektem będzie Jerry Tebogo Marobyane. Do jego obowiązków będzie należało: znalezienie lokalizacji do prowadzenia działalności, koordynacja prac adaptacyjnych, identyfikacja osób, które będą szkolone w zawodzie piekarza, wyznaczenie pracowników na stanowiska kierowników zmian, odpowiedzialnych za codzienną produkcję, zaopatrzenie i sprzedaż, podejmowanie decyzji strategicznych na poziomie lokalnym.

 Sylwetka Jerry’ego T. Marobyane

Jerry ma 46 lat, pochodzi z plemienia Tswana i mieszka wraz z rodziną w Soweto, na przedmieściach Johannesburga. W wieku 12 lat Jerry rozpoczął samodzielne życie, jako jedno  wielu bezdomnych dzieci na ulicach Soweto. Na szczęście, po latach udało mu się powrócić do rodziców. 

Jako piętnastolatek został zwerbowany przez Afrykański Kongres Narodowy do walki o niepodległość i wysłany na militarny trening poza granice RPA. Na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy rząd apartheidowy zaczął współpracować z Zulusami i rozpoczęła się walka międzyplemienna, Jerry powrócił do RPA jako jeden z najmłodszych dowódców oddziałów obrony.

W 1991 roku jako dziewiętnastolatek, podczas jednej z walk, Jerry podniósł granat wrzucony do schroniska, w którym znajdowało się kilkoro dzieci i ciężarna kobieta, próbując go wyrzucić. W wyniku eksplozji granatu Jerry stracił prawą rękę.

Po odzyskaniu niepodległości spod rządów apartheidu pozostał bez środków do życia. Większość jego przyjaciół zginęła lub rozpoczęła życie w konflikcie z prawem. On sam wybrał inną drogę. Był jednym z założycieli i prowądzacych organizację Intokoza, działającą w ramach ruchu Youth Against Crime (Młodzież Przeciwko Przestępczości).

Obecnie, swoją energię i czas poświęca opiece nad bezdomnymi dziećmi oraz poszukiwaniu porwanych i zaginionych dzieci. Bazując na własnych doświadczeniach z dzieciństwa i dorosłego życia, dobrze zna ich problemy i zagrożenia. Jerry jest bystry i zaradny, zna biegle angielski, afrykanerski, Zulu, Xhosa, Tswana, Soto i większość innych lokalnych języków. Czasami pracuje jako przewodnik, tłumacz i osoba ochraniająca ekipy filmowe i dziennikarzy z międzynarodowych czasopism oraz oficer łącznikowy między lokalnymi społecznościami z obszarów wiejskich, a grupami badawczymi nad szczepionkami na HIV.

Jerry jest charyzmatyczny, spontaniczny i zawsze całkowicie oddany zadaniom, w które się angażuje.

▮ Wizja

 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
 • pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie oraz pomoc ludziom bezdomnym
 • integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy rejonów nierozwiniętych pod względem ekonomicznym

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ochrona i promocja zdrowia
 • nauka zawodu piekarza i cukiernika dla osób niewykwalifikowanych
 • promocja zdrowego pieczywa i zdrowego odżywiania

Aktualności

 09/01/2019

Upłynął rok, który przyniósł wiele zmian.

Plany założenia na terenie RPA w pełni zależnego od Mkate Bread Foundation podmiotu będącego właścicielem piekarni i jednocześnie kierującego nią, zostały zaniechane po 6 miesiącach zmagań z południowoafrykańskimi władzami. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń i dokumentów do prowadzenia działalności w zaplanowanej formie okazało się niewykonalne.

Miesiące starań oraz koszty obsługi prawnej zostały zmarnowane. 

W związku z powyższym trzeba było wdrożyć plan B.

W RPA został utworzony południowoafrykański fundusz powierniczy ze stojącym na jego czele Jerry’m Marobyane. Fundusz został nazwany Mkate Foundation – SA Trust. 

W marcu 2019 roku Jerry przyleciał do Warszawy, aby wstępnie zapoznać się z wymaganiami i specyfiką prowadzenia piekarni i restauracji.

Po powrocie do RPA, rozpoczął on poszukiwania lokalizacji dla piekarni, jak i przyszłych kandydatów na stanowisko piekarza. W maju została podpisana umowa najmu lokalu położonego w Kliptown (przedmieścia Soweto).

Prace projektowe rozpoczęły się w czerwcu. Wstępne rysunki techniczne zostały wykonane dzięki bezinteresownemu wsparciu polskich specjalistów.

W lipcu, podczas wizyty Masi w Soweto, sfinalizowano prace nad projektem, wybrano ekipy remontowo-budowlane, zamówiono niezbędne sprzęty do piekarni oraz ostatecznie zdecydowano, kto przyleci do Warszawy na szkolenie zawodowe w piekarni SAM.

Po niewielkim opóźnieniu (z powodów wizowych) trzech Afrykańczyków z Soweto przybyło do Polski na niemal 4-tygodniowy intensywny trening w zakresie technologii pieczenia chlebów na zakwasie oraz innych wypieków, jak i podstaw planowania i zarzadzania piekarnią. Proces nauki zespołu z RPA stał się możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu, dobrej woli i bezinteresownej pomocy ze strony pracowników SAMu.

Uczestnicy szkolenia wrócili do RPA w połowie września. Kolejne dwa tygodnie września były wykorzystane na zakończenie prac remontowych, wyposażenie piekarni oraz próbne wypieki. 

 1. września 2019 roku po raz pierwszy w Soweto, lokalni mieszkańcy mogli spróbować długodojrzewających chlebów na zakwasie o wysokim nawodnieniu oraz innych, nieznanych im wcześniej wyrobów! 

Dzięki nowoczesnej technologii, młodzi piekarze wyszkoleni w warszawskim SAMie, mają stałe wsparcie techniczne z Polski i z sukcesem wypiekają wysokiej jakości produkty. Zespół piekarni zyskał też dwóch dodatkowych, lokalnych pracowników, którzy na miejscu mogą uczyć się nowego zawodu.

Niestety, ze względu na kryzys energetyczny w RPA i ciągłe wyłączenia prądu, ostatnie miesiące 2019 roku stały się bardzo trudne do prowadzenia działalności i utrzymania minimum produkcji, niezbędnej do pokrycia podstawowych, miesięcznych kosztów. Sytuacji nie poprawia wydłużony proces technologiczny (wcześniejsze planowanie i przygotowywanie zakwasów i ciasta na produkcję, często nie znając sytuacji na 12-24 godzin przed planowanym wyłączeniem prądu). Powoduje to dodatkowe straty i marnotrawstwo. Niejednokrotnie trzeba wyrzucać niedopieczone lub zepsute ciasto, kiedy w najbliższym sąsiedztwie wielu mieszkańców jest niedożywionych!

Przed nami trudne miesiące i wiele strategicznych decyzji do podjęcia. 

W obecnej sytuacji, całą naszą energię musimy skoncentrować na nowych celach: 

 • Dostosować harmonogram pracy piekarni do dostaw prądu.
 • Utrzymać jakość wypieków i szkolić kolejnych piekarzy.
 • Zwiększyć produkcję i sprzedaż oraz zdecydowanie powiększyć bazę klientów, jako niezbędny element do prowadzenia dalszej działalności i pokrycia comiesięcznych kosztów pracowniczych, czynszowych, materiałowych i administracyjnych.
 • Usprawnić codzienne zarządzanie piekarnią (częścią produkcyjną i administracyjno-księgową).

Od pierwszej połowy stycznia 2020 roku (przez 6 tygodni) w osiągnięciu naszych celów będzie nam pomagał dwuosobowy polsko-hiszpański „team” z wieloletnim doświadczeniem gastronomicznym.

Projekt

Kliptown – przedmieścia Soweto położone na południowy-zachód od Johannesburga z około 45000 mieszkańców są miejscem dotkniętym biedą, bezrobociem i przemocą. Podstawą jedzenia jest tam „pap“, danie z gotowanej kaszki kukurydzianej oraz bardzo niskiej jakości chleb bez żadnych wartości odżywczych.

Naszym założeniem jest otwarcie małej piekarni rzemieślniczej, jako projekt pilotażowy, który będzie mógł być powielany w innych częściach Soweto.

Idea otwarcia tam piekarni, nie jakiejkolwiek, ale Piekarni Rzemieślniczej, produkującej chleby w tradycyjnej technologii, jest ważne z wielu powodów:

 • da możliwość nauki zawodu osobom niewykwalifikowanym
 • stworzy miejsca pracy dla bezrobotnych mieszkańców, poprzez ich zaangażowanie w procesie produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji produktów
 • pozwoli na dostarczenie lokalnym mieszkańcom wysokiej jakości, bogatego w składniki odżywcze chleba na zakwasie
 • da poczucie dumy i nadziei, że pomimo wszystkich przeciwności, mieszkając w bardzo trudnych warunkach życiowych i borykając się z codziennymi wyzwaniami, mogą produkować i cieszyć się chlebem o najwyższej jakości w RPA!

Podziękowania

Dla

Tomka Wysokińskiego

za pierwotny pomysł i niezachwianą wiarę w jego powodzenie oraz za stworzenie materiału filmowego.

Dla

Armanda Urbaniaka

za błyskawiczne i perfekcyjne przygotowanie promocyjnego materiału zdjęciowego.

Dla

Mecenasa Brudzińskiego

za bezcenną pomoc w procesie rejestracji Fundacji

Dla

Jakuba Cicheckiego

za stworzenie logotypu i strony Fundacji

Dla

Jerry’ego Marobyane 

za entuzjazm i zaangażowanie w cały proces działalności, który wkrótce zaowocuje otwarciem pierwszej piekarni

Dla

wszystkich Darczyńców

dzięki którym urzeczywistnienie naszego planu staje się realne

Kontakt

Polska

e-mail:
warsaw@mkatebreadfoundation.com

adres:
ul. Niecała
05-510 Konstancin

KRS 0000743764
REGON 380953435
NIP 525-27-58-986

RPA

e-mail:
bakery@mkatebreadfoundation.com

adres:
99 Union Road
Kliptown, Soweto
1809

Wsparcie

Mkate Bread Foundation
Bank PKO BP
Oddz. 1 w Konstancinie Jeziornie
Ul. Piłsudskiego 3a

Numer konta:
23 1020 1169 0000 8202 0277 4933

IBAN:
PL 23 1020 1169 0000 8202 0277 4933

BIC/SWIFT:
BPKOPLPW